...

Binnenkort kunnen huisartsen patiënten die 12 weken na een covidbesmetting nog altijd typische symptomen vertonen, die hinderlijk zijn en waarvoor geen andere verklaring bestaat, een zorgtraject aanbieden. Dat kan bestaan uit (langdurige) kinesitherapie, logopedie of eerstelijnspsychologische ondersteuning. Ook een multidisciplinair behandelplan is mogelijk, eventueel nog aangevuld met ergotherapie en/of voedingsadvies. De huisarts stelt dit plan op in overleg met de andere betrokken zorgverleners en - een primeur! - een van de zorgverleners wordt aangesteld als zorgcoördinator. In de komende weken wil minister Frank Vandenbroucke (foto) nog een tweede deel van de long-covidovereenkomst uitwerken. Dat behelst de neurocognitieve screening en de samenwerking met de tweede lijn, met name de expertisecentra. Het Verzekeringscomité van het Riziv zou de tekst dan op 27 juni a.s. goedkeuren, zodat vanaf juli het behandelplan terugbetaald kan worden. Verfijnde richtlijnen voor de diagnose van long covid - of 'post-covid' volgens de WHO - komen er nog in augustus. Maar de kritiek luidt nu al dat dit plan toch zeer laat komt - de federale volksgezondheidsminister wil niet nog meer uitstel.