...

Prof. Godderis volgt Simon Bulterys op, die bijna 20 jaar aan het hoofd stond van IDEWE. Ook Godderis kan terugkijken op een lang parcours bij de externe preventiedienst. Hij begon er als arbeidsarts, sinds 2017 is hij er directeur Kennis, Informatie en Onderzoek. Vandaag neemt hij dus de dagelijkse leiding op zich. Hij blijft verbonden aan de faculteit Geneeskunde van KU Leuven.In het persbericht wordt benadrukt dat prof. Godderis "zijn bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid als arbeidsgezondheidsexpert" blijft opnemen. Als lid van GEMS, de 'Groep van experts voor management-strategie van covid-19' (de opvolger van Celeval en de GEES). Sinds januari 2020 is Lode Godderis ook betrokken bij EPHOR, een Europees project dat methodes en instrumenten ontwikkelt om inzicht te krijgen in de complexe relatie tussen blootstelling op het werk en ziekte in verschillende levensfases, en dus ook in de preventie van die ziektes.