...

Deze longitudinale studie liep tijdens de eerste en de tweede golf van de coronapandemie bij 4.890 burgers in Spanje (n = 1660), Italië (n = 1.652) en het Verenigd Koninkrijk (n = 1.578). Stuk voor stuk landen in Europa die kritiek hebben gekregen voor hun aanpak van de pandemie. Aan de hand van vragenlijsten bleek dat mensen die het meest waren 'blootgesteld aan de verschrikkingen' van de pandemie, minder goede resultaten haalden op cognitieve tests, vaker blijk gaven van risicogedrag ondanks het risico op besmetting, minder altruïstisch waren en meer geneigd waren anderen te straffen. "Dat was niet wat we hadden verwacht", zei prof. Lupiáñez. "In plaats van extra voorzichtig te zijn tijdens deze periode van pandemie hebben die mensen risico's genomen omdat ze door het lint gingen. Sommige waren meedogenloos voor mensen die geen masker droegen of de lockdownmaatregelen niet naleefden, terwijl ze zelf gemakkelijker gevaarlijkere keuzes maakten." Mensen namen soms voetstoots belangrijke beslissingen, zoals de stad verlaten en op het platteland gaan wonen. "Alsof het einde van de wereld nakend was. De mensen kozen ervoor onmiddellijk te genieten zonder aan morgen te denken." Overheden hebben zeer moeilijke keuzes gemaakt, aldus nog prof. Lupiáñez, zonder rekening te houden met de daaruit voortvloeiende kosten voor de maatschappij. "We weten nu dat 40% van de mensen geestelijke stoornissen dreigt te vertonen als gevolg van de genomen maatregelen. Dat alles zal implicaties hebben op middellange termijn."