...

Newsweek publiceerde onlangs haar jaarlijkse rapport 'The World's Best Hospitals', met daarin ook een ranking van Belgische ziekenhuizen. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg wil de komende jaren het referentiepunt worden voor meetbare en aantoonbare kwaliteit in Vlaanderen met behulp van een gestandaardiseerde, goed gebalanceerde en gedragen kernset van indicatoren. Het recent goedgekeurde Kwaliteitsdecreet en de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid moet ons de nodige handvaten bieden om dat ook te kunnen realiseren. Dat steeds met maximale betrokkenheid van de sector, artsen en patiënten en met transparantie en kwaliteitsverbetering als ultieme doel. Laat ons daar vooral op inzetten, eerder dan ons blind te staren op dubieuze, ongefundeerde lijstjes.