...

De vorsers namen de geboortecertificaten door van baby's die tussen 2007 en 2014 in de staat Washington zijn geboren. In het totaal ging het om 140.462 zwangere vrouwen. Welgeteld 28.011 vrouwen waren tijdens het eerste zwangerschapstrimester verhuisd en de gegevens van die vrouwen werden vergeleken met die van 112.451 vrouwen die in hetzelfde jaar waren bevallen en die niet van woonplaats waren veranderd in het begin van de zwangerschap.De auteurs kozen voor het eerste zwangerschapstrimester omdat uit eerdere studies was gebleken dat stress in het begin van de zwangerschap een sterkere impact heeft op de gezondheid van de baby en de afloop van de zwangerschap dan stress later in de zwangerschap.Na correctie voor meerdere vertekenende factoren stelden de auteurs vast dat een verhuizing tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap correleerde met een 37% hoger risico op laag geboortegewicht dan bij vrouwen die tijdens die periode niet van woonplaats waren veranderd (6,4% tegen 4,5%). Het risico op vroeggeboorte was 42% hoger (9,1% tegen 6,4%).Veranderen van woonst tijdens het eerste zwangerschapstrimester correleerde ook met een hoger risico op een small for gestational age baby, ongeacht de sociaaleconomische klasse.Aangezien het om een observationele studie gaat, kon niet worden uitgemaakt of het al dan niet ging om een oorzakelijk verband. De auteurs schuiven echter wel meerdere hypothesen naar voren: onderbreking van de gezondheidszorg, zware lichamelijke belasting door de verhuizing, stoornissen van de sociale ondersteuning en stressreactie.