...

Na 60 jaar gunstige evolutie is het zover: de levensverwachting van de Amerikanen daalt. Tot het einde van de jaren 1970 hield ze gelijke tred met de stijging in andere westerse landen. Daarna begon te toename te vertragen. In 2014 werd een piek bereikt bij 78,9 jaar. Van toen af gaan ging het bergafwaarts. In 2017 haalde men nog 78,6 jaar. Tussen 1959 en 2016 is de levensverwachting in de VS met bijna tien jaar gestegen, van 69,9 tot 78,9 jaar.De dalende trend wordt aangedreven door een toenemende mortaliteit bij mensen op middelbare leeftijd. Commentatoren wijzen op de mogelijke economiscne gevolgen van een toenemende mortaliteit bij mensen die professioneel actief zijn. Bovendien laten deze mensen mogelijk opgroeiende kinderen achter, zodat er wel eens een sneeuwbaleffect zou kunnen optreden.De afname in levensverwachting is het sterkst in Florida en de Ohio Valley, waar de economische crisis in 2008 het hardst toesloeg.