...

Bij fietsongevallen is er vaak is er sprake van gezichtsletsels. Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen gingen na of het gebruik van een e-bike leidt tot andere gezichtsverwondingen dan conventionele fietsongevallen. Ze bestudeerden daarvoor de gegevens van 311 patiënten die verzorgd werden op de spoedafdeling van vier Nederlandse ziekenhuizen. Het ging om 73 e-fietsers en 238 conventionele fietsers. Deze studie toonde aan dat de meest voorkomende fracturen in beide groepen zygomaticomaxillaire complexe fracturen, orbitale fracturen en neusfracturen waren. Mandibulaire fracturen werden minder vaak waargenomen; tegen de verwachtingen in werd slechts een mandibulaire fractuur gerapporteerd in de e-bike-groep. Uit de cijfers bleek dat e-fietsers vaker breuken midden in het gezicht opliepen, terwijl conventionele fietsers vaker kaakfracturen hadden. Ook ernstig tandletsel kwam vaker voor bij de conventionele fietsers. Door het hogere gewicht van een e-bike is er meer risico op een zijdelingse val dan een voorwaartse val op of over het stuur, vermoeden de onderzoekers. De onderzoekers corrigeerden deze resultaten vervolgens voor patiëntkenmerken zoals leeftijd, alcoholgebruik en eventuele andere aandoeningen. De e-fietsers bleken doorgaans ouder, terwijl het alcoholgebruik hoger lag bij de conventionele fietsers. Uit deze analyse bleek dat patiëntkenmerken veel bepalender zijn voor de aard en ernst van het gezichtsletsel dan het type fiets. Onderkaakfracturen bij de conventionele wielrenners bleken bijvoorbeeld vaak samen te gaan met alcoholgebruik. Vermoedelijk veroorzaakte het alcoholgebruik een verminderde stabiliteit en reactievermogen om een frontale botsing af te wenden. Slechts een aantal patiënten droeg op het ogenblik van het ongeval een helm. Daarom werd het gebruik van een helm niet meegenomen in de analyses. Eerdere studies hebben aangetoond dat het gebruik van een helm voor conventionele wielrenners het risico op hoofdletsel reduceert en een gunstige invloed heeft op de ernst van gezichtsletsels en breuken. De onderzoekers raden daarom zowel e-fietsers als kwetsbare en oudere fietsers aan om een helm te dragen.