...

Een populatie van 189 kinderen en hun ouders vulde vanaf maart van dit jaar vragenlijsten in. De onderzoekers verzamelden ook de gegevens uit beweegmeters die 64 van die kinderen al een tijd droegen, in het kader van een ander onderzoek. Uit hun resultaten bleek dat de kinderen tijdens de lockdown aanzienlijk minder gingen bewegen. In de zomer van vorig jaar voldeed nog 64% aan de beweegnorm (een matige inspanning gedurende minstens één uur per dag), maar tijdens de coronacrisis was dat nog 20%. Gemiddeld bewogen de kinderen bijna één uur minder per dag. Ze waren anderhalf uur meer buiten, maar dat leverde geen compensatie op voor de bijzonder sedentaire leefstijl die ze binnenshuis aanhielden. Eén op de drie kinderen at bovendien meer ongezonde snacks. De weerslag op het lichaamsgewicht bleef niet uit: één op de vijf kinderen kwam meer in gewicht aan dan wat kan worden verwacht op basis van de groei. Bij kinderen met overgewicht of obesitas was dat zelfs 40%. Volgens hoofdonderzoekster Anita Vreugdenhil scheppen deze cijfers nog een te rooskleurig beeld van de situatie. Kinderen uit welgestelde middens waren in het onderzoek immers oververtegenwoordigd. Dr. Vreugdenhil onderstreept dat een gezonde leefstijl in tijden van crisis vooral minder aandacht krijgt in sociaal kwetsbare middens. Ze stelt voor dat scholen er ook tijdens een lockdown voor zorgen dat kinderen turnles krijgen.