...

De ziekte van Alzheimer is het gevolg van een complexe combinatie van verschillende factoren. Daar komt nu ook dus lawaai bij. De studie werd uitgevoerd bij 5.227 65-plussers die deelnemen aan het Chicago Health and Aging Project. Zowat 30% van die mensen vertoonde lichte cognitieve stoornissen en 11% een ziekte van Alzheimer. De cognitieve functies werden om de drie jaar getest. De vorsers berekenden voor iedere evaluatie met een ruimtelijk voorspellingsmodel het lawaai in de omgeving tijdens de laatste vijf jaar, en onderzochten of de hoeveelheid lawaai correleerde met lichte cognitieve stoornissen (MCI), de ziekte van Alzheimer, de resultaten op cognitieve tests en de snelheid van aftakeling van de cognitieve functies. De wetenschappers stelden vast dat een toename van het geluidsvolume met slechts 10 decibel correleerde met een 36% hoger risico op lichte cognitieve stoornissen en een 30% hoger risico op alzheimer.Volgens Sara D. Adar van de Universiteit van Michigan, hoofdauteur van de studie, "wijst de studie erop dat het hoge geluidsvolume in typische stedelijke gemeenschappen in de Verenigde Staten negatieve invloed kan hebben op de hersenen van oudere mensen." "Dat biedt dus mogelijkheden inzake volksgezondheid. Het is immers mogelijk de blootstelling aan lawaai op individueel en populatieniveau te verminderen", voegt ze eraan toe.