...

De wetenschappers hebben de gegevens geanalyseerd van 1.684 Indiase jongeren van 13-14 jaar (42% meisjes). Aan de kinderen werd gevraagd of ze een piepende ademhaling, astma of symptomen van allergische rinitis hadden. De adolescenten werden in drie groepen ingedeeld: nachtmensen (9%), ochtendmensen (42%) en een intermediair type (49%). De incidentie van astma was bijna viermaal hoger bij de jongeren die laat gingen slapen en laat opstonden, dan bij de jongeren die vroeg naar bed gingen en vroeger opstonden (respectievelijk 23,6% en 6,2%). Die kinderen vertoonden ook bijna tweemaal vaker een piepende ademhaling (11,7% vs. 6,4%) en hadden vaker symptomen van allergische rinitis. De correlaties waren minder sterk bij kinderen met een intermediair chronotype, maar het risico was toch significant hoger dan bij de ochtendmensen. Een causaal verband is lang niet zeker, ook al omdat de studie volledig gebaseerd is op verklaringen van de jongeren en niet op objectieve metingen. De homeostase van melatonine, het slaaphormoon, is vaak verstoord bij avondmensen. De auteurs vermoeden dan ook dat melatonine zou kunnen meespelen bij de pathofysiologie van astma en allergie bij adolescenten. ERJ Open Research 2020, doi: 10.1183/23120541.00226-2020.