...

Na alle BOB-campagnes en alcoholcontroles zou men verwachten dat de Belg inmiddels weet dat drinken en rijden niet samengaan. Het tegendeel blijkt uit de ESRA-studie (E-Survey of Road users' Attitudes), een online onderzoek naar verkeersveiligheid.In de bevraging geeft 1 op de 4 Belgische bestuurders aan de laatste maand gereden te hebben nadat ze mogelijk boven de wettelijke limiet zaten. Daarmee scoort België het slechtst van alle onderzochte landen. Het verschil met Hongarije (4%), Finland (4%) en Polen (6%) is zeer groot. In die landen wordt al decennia streng opgetreden tegen alcoholgebruik in het verkeer, en dat heeft duidelijk gewerkt. Ook vergeleken met buurlanden zoals Nederland (9%) en Duitsland (9%) is de Belg te tolerant is voor alcohol achter het stuur.Ook Belgische fietsers wagen zich in het verkeer na alcohol gedronken te hebben. Een op 3 fietsers zegt in de afgelopen maand met een glaasje te veel op zijn tweewieler bestegen te hebben; het Europees gemiddelde bedraagt 17%. Het is nochtans gevaarlijk om te fietsen als je te veel gedronken hebt, stelt Vias. Het risico om je evenwicht te verliezen en zelf te vallen vergroot. Ook de kans dat je ongecontroleerde bewegingen maakt en daardoor andere weggebruikers in gevaar brengt verhoogt. Ook1 op de 5 bromfietsers en motorrijders geeft toe dat ze de voorbije 30 dagen mogelijk boven de wettelijke limiet gereden hebben.De kans om gecontroleerd te worden op rijden onder invloed ligt in België wel hoog. Een op de 4 Belgische bestuurders verklaart in de afgelopen 12 maanden door de politie gecontroleerd te zijn op alcohol achter het stuur. Het Europese gemiddelde is 18%. De meeste kans op controle hebben bestuurders in Polen (47%), Finland (39%) en Hongarije (37%).Maar pakkans alleen bepaalt niet of bestuurders zich aan de limieten houden. In Nederland (10%) en Duitsland (7%) worden bestuurders minder gecontroleerd, maar toch is de mentaliteit ten aanzien van alcohol achter het stuur er anders.Drugs worden een groeiend probleem in het verkeer, zeker bij jongeren. Een op de 7 Belgische jongeren geeft toe in de laatste maand gereden te hebben één uur na het nemen van drugs. In totaal zegt 7% van de Belgische bestuurders dat ze gereden hebben één uur na drugsgebruik. Europees ligt het gemiddelde op 5%.Uit eerder onderzoek van Vias institute is gebleken dat cannabis de meest gebruikte drug achter het stuur is. Zeker in combinatie met alcohol neemt het risico op een ongeval daardoor fors toe.Ondanks de toename van de snelheidscontroles blijft overdreven snelheid een groot probleem. Zeven van de 10 Belgen zeggen in de afgelopen maand sneller gereden te hebben dan de wettelijke limiet op de autosnelwegen. Binnen de bebouwde kom hebben 6 op de 10 dat gedaan. Die cijfers wijken niet veel af van het Europees gemiddelde.Voor deze editie van de ESRA-studie werd in België een representatief staal van 1.985 weggebruikers bevraagd; in totaal namen meer dan 35.000 weggebruikers uit 32 landen deel. Alle resultaten zijn te vinden op