...

Samen met een hele reeks partners lanceerde Zorgnet-Icuro het platform www.dezorgsamen.be (AK 2625). Bedoeling is zorgverleners mentale ondersteuning te bieden tijdens en na de coronacrisis. Het eerste weekend van april werd de ZorgSamen Barometer gelanceerd, een peiling naar het psychisch welzijn. Bijna 3.000 zorgverleners, waarvan 512 artsen, namen hieraan deel. Op vraag van Artsenkrant maakte prof. Kris Vanhaecht (LIGB, KU Leuven) een deelanalyse specifiek over het medisch korps. En waar onder normale omstandigheden respectievelijk 21%, 22% en 14% van de artsen symptomen ervaren zoals 'onder druk staan', 'zich vermoeid voelen' en 'hyperalert' zijn stijgen de percentages respectievelijk naar 51%, 44% en 50%. Daarnaast rapporteert 6,5% en 8% van de artsen in meer routinematige tijden 'flashbacks' en concentratiestoornissen. Tijdens deze Covid-19-crisis loopt dat op tot respectievelijk 20,5 en 20% van het medisch korps. Meer dan een kwart van de artsen is nu 'angstig' (27%) terwijl dat gewoonlijk amper 3,5% is. Ook op professioneel vlak is dit een moeilijke periode. 12,5% van de artsen twijfelt aan zijn kennis en kunde en 7% denkt er vaak aan om te stoppen. In de huidige Covid-19-era lopen die percentages op tot 29% en 14,5%. Uiteraard is het te vroeg om op basis van deze cijfers grote conclusies te trekken. Wel tekenen zich duidelijke tendensen af. Er zijn redenen om een aantal dokters beter op te volgen. Niet rechtstreeks bij de strijd tegen Covid-19 betrokken specialisten hebben het nu rustiger. Routinezorg wordt immers uitgesteld. Ook zij namen deel aan de peiling. Het impliceert dan wel dat de symptomen bij artsen die met Covid-patiënten werken eigenlijk nog hoger zouden moeten liggen. Psychiater Olivia Cools (UAntwerpen): "We merken inderdaad een duidelijk verschil tussen internisten, intensivisten, huisartsen en CRA's enerzijds en de meeste andere specialisaties." Voor de niet-Covid-gerelateerde artsen stelt zich nu geen acuut probleem. Wel stijgt hun werklast na de zomer. Ook zij hebben op een later tijdstip dus nood aan ondersteuning. Dokter Cools leert uit de facebookgroep 'Covid-19 voor artsen' die ze oprichtte dat deze groep een zeer apart profiel heeft. "Ze hebben minder klinisch werk, scholen zich om en springen eventueel bij op Covid-afdelingen. Of ze helpen patiënten telefonisch en bereiden zich voor op de drukkere periode. Bij hen merk je soms een gevoel van nutteloosheid. Ze willen graag helpen maar hebben het verantwoordelijkheidsgevoel om dat net niet te doen. Die moeilijke balans brengt mentale stress met zich mee." Op 2 mei wordt de barometer opnieuw afgenomen.