...

De Vlaamse regering wil het kwaliteitsdecreet herwerken en bij de tijd brengen. Een terechte ambitie, al ontbreekt het in de nieuwe plannen aan vernieuwing en aan een open internationaal gerichte blik. De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zijn duidelijk geformuleerd. Het is dan ook verbazend dat ze ontbreken in de ontwerpteksten. Deze doelstellingen kunnen bovendien gelinkt worden aan Europese en internationale benchmarks.De Vlaamse zorgsector én alle zorgprofessionals hebben meer dan 20 jaar ervaring opgedaan rond kwaliteit. Enorme inspanningen zijn al geleverd om kwaliteit te meten, te vergelijken en te verbeteren. Als we de lat voor onze gezondheidszorg hoger willen leggen, dan is het doelgericht opvolgen van kwaliteit aan de hand van internationale standaarden essentieel.