...

Domus Medica publiceerde onlangs een tachtigtal adviezen voor een kwaliteitsvolle praktijkvoering (zie AK2705 van 10 maart 2022). Lloyd Remaut ging er meteen mee aan de slag: "Om onze praktijkvisie te realiseren hebben we de verantwoordelijkheden verdeeld. De kwaliteit bewaken is zo een van mijn stokpaardjes geworden." Dokter Remaut is huisarts in de Akkerhoorn, een groepspraktijk in een vrij landelijke omgeving net buiten Brugge. De nog jonge praktijk telt drie artsen, en een verpleegkundige die de praktijk ondersteunt en ook bezig is met preventie. Sinds begin dit jaar is een extra administratieve werkkracht in dienst. "Onze praktijk draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Kwaliteit van zorg staat boven kwantiteit", aldus dr. Remaut. "Veel van de adviezen die Domus Medica heeft geformuleerd zijn niet zo moeilijk haalbaar. Toen de lijst er was, heb ik eerst met onze praktijkverpleegkundige, die samen met mij de kwaliteit op praktijkniveau opvolgt, de punten overlopen. Veel zaken konden we meteen afvinken: toch geruststellend dat we al zo goed bezig zijn. Samen met de drie artsen zijn we de lijst afgegaan om een meerjarenplan op te stellen van de zaken waaraan we willen sleutelen." "De punten die het makkelijkst te verbeteren lijken, pakken we als eerste aan. Het zijn dingen die we al doen, maar nog voor verbetering vatbaar zijn. Andere punten vragen meer voorbereiding en houden we voor later. Ondertussen hebben we dan al wat meer ervaring opgedaan met hoe we verbeteracties kunnen uitvoeren. Een puntje dat zich plots opdrong, was het opstellen van een functiebeschrijving van de leden van de praktijk. De samenwerking in onze praktijk is spontaan gegroeid. We voelen elkaar zeer goed aan. Maar toen er onlangs een vijfde kracht bijkwam, wist zij niet zo goed wie ze waarvoor moest aanspreken. Zoals de kwaliteitsadviezen van Domus Medica aanbevelen, hebben we dan ieders functie duidelijk beschreven." "Een ander punt dat we onmiddellijk wilden aanpakken, is de telefonische bereikbaarheid van onze praktijk. Het is iets wat alle huisartsen wel zullen herkennen: de telefoon is tegelijk onze vriend en onze vijand. Wanneer een andere zorgverlener - een specialist, thuisverpleegkundige of kinesitherapeut - ons wil bereiken, moet hij vaak minuten aan de telefoon hangen. In ons huidige systeem blijkt het niet zo gemakkelijk om de wachtrij te passeren." "Dat laatste willen we mogelijk maken. Ook een patiënt met een dringend probleem, bijvoorbeeld een snijwonde waarmee hij geen raad weet, moet op een toets kunnen drukken waarmee hij de wachtenden voor hem kan passeren. Dat is een service met een meerwaarde voor onze patiënten en het stelt ons meer gerust." "Hoe volgen we de verbeteracties op? Wekelijks hebben we ons patiëntenoverleg, andere punten bespreken we aansluitend. In de loop van juni evalueren we al eens waarmee we bezig zijn, zodat we zien of we onze timing voor dit jaar halen en waar we eventueel een tandje moeten bijsteken." "Een van de punten die we doorgeschoven hebben naar volgend jaar is de melding van incidenten en de feedback van patiënten. Die zaken kwamen niet aan bod in de opleiding, en we hebben er nog niet meteen zicht op hoe we dat moeten organiseren." "Kwaliteitsverbetering is een cyclisch proces. We zullen onze kwaliteit jaarlijks tijdens een uitgebreider overleg opnieuw bekijken. Op zaken die nu perfect lopen komt er na drie à vier jaar misschien wat sleet te zitten. Ik zeg maar iets: een praktijk moet volgens de adviezen 'zichtbaar schoon' zijn en onze praktijk is dat nu ook. Maar als de werkkrachten die ons daarbij helpen overbelast zouden raken, zou dat kunnen verwateren. Dan moeten we daar tijdig een stokje voor steken. En er zullen wellicht volledig nieuwe werkpunten bijkomen. Een praktijk evolueert, en zelfs snel. In 2017 zijn we met twee pas afgestudeerde artsen begonnen. Vandaag telt ons team vijf mensen. Wie weet waar we over vijf jaar staan?" Domus Medica wil de kwaliteitsadviezen illustreren met voorbeelden vanop het werkterrein. "Als collega's iets uit onze ervaringen kunnen leren, willen we die graag delen. Zorgverleners moeten blijven werk maken van een open leercultuur. Als je onzeker bent over hoe je iets het best aanpakt - in de zorg om de patiënt of voor een praktisch probleem - toetst je dat af bij collega's die je kent."