...

Wat de relatie tussen kunst en geneeskunde ook verklaart, we mogen ons er gelukkig mee prijzen. Immers, Baudelaire beval ons bijna tweehonderd jaar geleden al: "Wees altijd dronken", gelukkig laat hij ons nog de keuze: "Aan wijn, aan poëzie of aan deugdzaamheid, net wat je wilt, maar bedrink je."Als copingmechanisme kunnen die drie zeker tellen, liefst met een overwicht van de laatste twee. Misschien ontstaat een deel van de kunst die haar oorsprong vindt in de geneeskunde wel uit noodzaak?