...

Ouders zijn meestal tevreden over de effecten van de huidige medicatie op de symptomen van ADHD, kadert de Antwerpse onderzoekster. "Maar ze drukken anderzijds hun bezorgdheid uit over bijwerkingen zoals hoofdpijn, buikpijn, verminderde eetlust en slaapstoornissen."Nu bestaan er andere potentiële aangrijpingspunten voor de behandeling van de ziekte. Zo wordt ADHD in verband gebracht met stoornissen van het immuunsysteem, die kunnen verklaren waarom de betrokken patiëntjes vaker ziekten zoals astma, voedselallergie en oorontsteking hebben.Beschikbare onderzoeksresultaten zijn niet helemaal eenduidig, maar er bestaan toch sterke aanwijzingen dat er bij kinderen met ADHD sprake is van een lichte vorm van inflammatie en verhoogde oxidatieve stress, twee processen die elkaar aanwakkeren. De hypothese is dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de verstoorde neurotransmissie die ADHD kenmerkt. Merkers voor inflammatie en verhoogde oxidatieve stress kunnen bij kinderen met ADHD in het bloed en de urine aangetoond worden.Maar waarom zou men die processen precies met boomschorsextract gaan bestrijden? "Ouders kijken vaak uit naar een natuurlijker middel om hun kind te behandelen", weet ir. Verlaet. "We werken met een extract bereid uit de schors van de zeeden ( Pinus pinaster), dat procyanidinen bevat. Procyanidinen zijn een subklasse van de polyfenolen. Ze verbeteren de werking van het immuunsysteem en bestrijden oxidatieve stress. Die tweeledige werking is een potentieel voordeel: de vicieuze cirkel tussen inflammatie en oxidatieve stress wordt doorbroken. Deelnemers aan onze studie krijgen een gestandaardiseerd boomschorsextract, dat tussen 65% en 75% procyanidinen bevat."Er zijn al eerder beloftevolle resultaten opgetekend bij de behandeling van ADHD met dit gestandaardiseerde boomschorsextract. Weliswaar kon een eerste studie bij volwassenen geen effect aantonen ten opzichte van placebo (1)."Maar er werd ook geen effect gevonden van het klassieke geneesmiddel waarmee men vergeleek", relativeert Annelies Verlaet. "Het ging om een korte studie waarbij lage dosissen werden gebruikt. Waarschijnlijk was ze te kort en waren de dosissen te laag."Een gunstiger beeld kwam naar voren uit een Slovaakse studie, die een effect vond op zowel hyperactiviteit als aandacht (2). Er werd echter geen vergelijking gemaakt met klassieke medicatie. Daar brengt de Antwerpse studie nu verandering in: er zal worden afgetoetst tegen zowel placebo als klassieke medicatie. De kinderen worden tien weken gevolgd.