...

De plannen van de overheid aangaande de heropstart van de scholen, met name voor het kleuter- en lager onderwijs, zorgen voor koude rillingen: iedereen in de klas ongeacht de gezondheidstoestand, geen maskers voor de kinderen, en overvolle klassen zonder respect voor de sociale afstand. Een heropstart van de scholen in de voorgestelde omstandigheden garandeert, vroeg of laat, een substantiële tweede golf van besmettingen, met een onhoudbare druk op ons zorgpersoneel, onze ziekenhuizen, onze economie en dus op de hele bevolking tot gevolg. Een eerste vergissing is bv. om af te wachten alvorens de nodige maatregelen te treffen, en vaak maar halve maatregelen opleggen. De overheid heeft slechts met mondjesmaat de mondmaskerplicht uitgebreid, en dan nog onvolledig. Behalve in medisch onderbouwde uitzonderingen, moet het mondmasker overal verplicht worden, in gesloten openbare en privéruimten (buiten de eigen woning), in kantoren en scholen, voor alle kinderen, ook in het kleuter- en lager onderwijs.