...

De oprichters van tiro.health verwelkomen ons in de hip ingerichte coworking space De Hoorn in Leuven. Ze zitten al over de helft van hun traject bij imec-istart, de accelerator die beginnende technologie-ondernemers financieel en coachgewijs helpt bij de lancering van hun bedrijf. De naam 'tiro.health' geeft al enigszins prijs wat de oprichters artsen willen bieden. Tenminste, als u goed opgelet hebt tijdens de lessen Latijn destijds... Axel Vanraes (foto, links), medeoprichter: "Tiro was Cicero's 'secretaris'. Hij ontwierp een vorm van stenografie waardoor hij Cicero's redevoeringen nauwkeurig en snel kon noteren. Dat is meteen ook de reden waarom ze zo goed bewaard zijn gebleven." "Tiro.health wil artsen ondersteunen bij het maken van kwalitatieve medische verslagen - gaande van consultatie-, operatie- en hospitalisatieverslagen", vertelt arts en oprichter Andries Clinckaert (foto, rechts). "We ontwikkelden een intuïtieve tool die niet alleen tijd doet besparen maar het ook mogelijk maakt om medische gegevens structuur te geven én te analyseren." De aandachtige lezer herkent Andries misschien als organisator van de 'hackathon' van Junior Orsi, het jeugdinitiatief van Orsi Academy in Melle. "Als geneeskundestudent was ik al geïnteresseerd in de combinatie van geneeskunde en technologie." "Tijdens mijn stages in verschillende ziekenhuizen, en later ook tijdens mijn doctoraat rond het opvolgen van prostaatkankerpatiënten met een mobiele applicatie, werd ik geconfronteerd met de omslachtige manier van 'medisch documenteren'." "Tot op de dag van vandaag schrijven artsen digitaal hun verslagen neer in een ongestructureerde tekst in de daarvoor voorziene ruimte in het EPD, in de meeste gevallen nog het best te vergelijken met een kladblok." "Het opstellen van dergelijke ver- slagen is niet alleen een tijdrovende bezigheid voor artsen - naar schatting gaat ongeveer 30% van hun tijd hier dagelijks aan op. Daarnaast kunnen computers deze verslagen op dergelijke ongestructureerde wijze moeilijk ana- lyseren. En dat is jammer, want ze bezitten een rijkdom aan informatie. Te beginnen gaat het over gegevens om de patiënt goed te kunnen diagnosticeren, om klinische prestaties op te volgen, om multidisciplinair overleg met collega's te voeren, voor wetenschappelijk onderzoek, voor benchmarking en ga zo maar door." "Ik polste bij Axel, een oud studie- genoot en software-ingenieur. Kunnen we artsen niet beter ondersteunen in dit proces? Na een eerste ontmoeting met BlueHealth Innovation Center (dat healthTech start-ups begeleidt, nvdr) schreven we ons in voor hun coachingtraject 'Health RampUp'. Daar werkten we ons prototype verder uit, met het idee een bedrijf op te starten. Het acceleratorprogramma imec.istart leek de logische volgende stap, maar dan hadden we wel dringend versterking nodig. Charlotte De Vlieghere, onze derde co-founder is data scientist van opleiding en heeft heel wat ervaring met het analyseren van zowel gestructureerde als ongestructureerde data, en het vertalen van deze data naar voor klanten begrijpbare informatie." Charlotte De Vlieghere: "We bouwden een slimme 'text editor' met blokken die informatie bevatten over specifieke onderzoeken en klinische onderwerpen. Ons AI-algoritme ondersteunt de arts door relevante medische termen voor te stellen die zijn gecodeerd in SNOMED-CT." "Laten we zeggen dat de arts 90% van zijn verslag kan invullen aan de hand van onze blokken en suggesties. Maar natuurlijk is elke patiënt uniek, verschilt elke medische situatie. Die specifieke, persoonlijke informatie wil de arts ook kunnen toevoegen. Onze tool geeft de gebruikers steeds de vrijheid om het verslag naar hun hand te zetten." "Onze tool levert niet alleen een enorme tijdsbesparing op voor de arts. Hij converteert medische notities ook in real-time naar standaard gegevens- formaten (zoals FHIR en OMOP CDM) zodat deze direct bruikbaar zijn voor analyses. Op die manier kunnen artsen klinische uitkomsten en kwaliteits- indicatoren opvolgen en vergelijken. Belangrijk, in de huidige context van toenemende aandacht voor value-based healthcare." "In feite grijpen wij in aan de bron van medische verslaggeving en zorgen we ervoor dat de brondata kwalitatief zijn. Daarmee scheppen we een solide basis voor alles wat op die data voort- gebouwd wordt." "Bovendien", zo stelt de data-analiste, "kan onze tool gemakkelijk worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur. Hierdoor kunnen clinici vlot aan de slag met de gegevens op eenzelfde 'plaats', zonder ooit het EPD te moeten verlaten." Momenteel testen een aantal Vlaamse ziekenhuizen de slimme text editor. Andries Clinckaert: "We hebben pilootprojecten lopen in urologie, cardiologie, neurologie, abdominale heelkunde... Uiteindelijk is het de bedoeling dat onze tool inzetbaar is in alle specialismen en dat we elke specialist de handvatten aanreiken om eigen verslag-templates op te bouwen." Voor de verdere ontwikkeling van hun tool kan het team alvast rekenen op een aantal enthousiaste artsen-ambassadeurs die van in het begin potentieel zien in het project. "We noemen hen 'Excel-dokters' - artsen die tot op heden op eigen houtje klinische data bijhouden en proberen te analyseren. Alleen door samen te werken met artsen en hun feedback kunnen we ons templatesysteem op punt stellen en zorgen dat het zo goed mogelijk aan hun wensen en eisen voldoet. Geïnteresseerde artsen die mee willen testen mogen zich overigens altijd bij ons melden." De grootste bottleneck om hun project te realiseren ziet het team in het tekort aan technisch personeel in de sector. "Ziekenhuizen hebben hun IT'ers in de eerste plaats nodig voor 'operationele' zaken", zegt Axel Vanraes. "Daarnaast hebben veel ziekenhuizen vaak nog geen verantwoordelijke aangesteld om projecten in data én kwaliteit te leiden."Een bekommernis die dan weer bij de ziekenhuizen/artsen leeft, is er een op privacyvlak. Andries Clinckaert: "Tiro.health levert een cloudoplossing. Hoewel ziekenhuizen en artsen eigenaar van de data blijven, stellen we terughoudendheid vast. Het liefst van al wil men alle data op de eigen servers bewaren, wat het echter moeilijk maakt om vlot de nodige updates te kunnen leveren van ons product. Dat is vooral een kwestie van goede afspraken te maken en duidelijk te communiceren." Al situeert de grootste uitdaging voor het team zich misschien wel in de verandering van workflow die het met zijn tool wil bewerkstelligen. Of, anders gesteld: een gedragsverandering. "Nu heeft elke arts zijn manier van ver- slagen opstellen. De ene werkt bijna schematisch, de andere schrijft proza. Artsen lijken wel journalisten. We proberen hen te overtuigen van de vele voordelen van gestructureerde ver- slagen. Zo worden ze een beetje meer data scientist!", aldus de oprichters.