...

Dat ei mag u best letterlijk nemen. Het zijn er zelfs twee geworden, van gi- gantisch formaat die de kunstenaar, samen met neoninstallaties, geplaatst heeft boven op de voormalige Willy Van Der Meeren studenten- woningen waar nieuwe innovatieve wetenschappelijke en maatschappelijk geëngageerde projecten vorm krijgen. 'Ab Chao' fonkelen de neons, ver- wijzend naar het gezegde dat 'uit chaos orde wordt geboren'. Of zoals Vanmechelen het uitdrukt: "Het is uit de dans van orde en chaos dat leven en innovatie kunnen ontstaan". De link tussen kunst en universiteit is meteen gelegd. De kip en het ei, twee elementen die Vanmechelen boeien, twee elementen die ook leiden tot de strikvraag ad absurdum: wat was eerst, de kip of het ei? Ab Chao - LaMuseion verwijst ook naar de kennisboxen van LaMuseion op Labiomista waar Ab Ovo de start van het project inluidt.De installatie van Koen Vanmechelen, met bijhorende moestuin, maakt deel uit van het Humanistisch Sculpturen-park, dat geëvolueerd is tot een uniek openluchtmuseum met permanente en tijdelijke kunstcollecties op de campus Etterbeek. Ab Chao - LaMuseion is een verlengstuk van de reeds bestaande intense samenwerking tussen Van-mechelen en VUB/ULB rond LaMouseion. Zoals de universteit het uitdrukt: "een gedurfd denkexperiment met en voor jongeren dat past binnen de filosofie en ruime geschiedenis van de VUB die kunst en wetenschap verbinden".