...

Het einde van het jaar is telkens weer een tijd van reflectie. Een jaar waarin de covid-19-pandemie opnieuw present was. Een jaar ook waarin meer dan 200 mensen stierven door overstromingen in Europa, waaronder in de Belgische provincie Luik. Deze 'extremen' laten zich zien als het topje van een grotere, complexe ijsberg, van een volksgezondheidsproblematiek die verband houdt met klimaatveranderingen. Dit is een mondiale uitdaging. Dit is geen 'afgebakend' medisch dossier, de link tussen klimaatverandering en gezondheid laat ook zien dat het vooral gemarginaliseerde, armere, bevolkingsgroepen zijn, zowel in het mondiale Zuiden alsook in de Europese landen zelf, die het meest getroffen worden. En juist die mensen dragen vaak weinig bij aan de uitstoot van fossiele brandstoffen. Daarmee is de klimaat- en gezondheidscrisis, ook een groot rechtvaardigheidsvraagstuk.