...

Negen gezonde vrijwilligers namen een jaar lang een drievoudige behandeling met groeihormoon, metformine en dehydro-epiandrosteron (DHEA). Het idee om groeihormoon te gebruiken werd hoofdonderzoeker Gregory Fahy ingegeven, toen hij in een publicatie las dat men bij ratten groeihormoonproducerende cellen had ingeplant. Het immuunsysteem van de dieren verjongde. Tien jaar later waagde hij de stap: hij behandelde zichzelf een jaar lang met groeihormoon en DHEA. Als gevolg daarvan ging zijn thymus tekenen van regeneratie vertonen.Dat was het uitgangspunt voor een onderzoek bij negen mannen tussen 51 en 65 jaar. Metformine en DHEA hebben een dubbele functie in het medicatieschema. Het zijn niet alleen middelen waaraan verjongende effecten worden toegeschreven (weliswaar met weinig bewijs, zeker wat DHEA betreft). De twee middelen gaan ook de hyperglycemie tegen die door groeihormoon wordt geïnduceerd. De studie kreeg toestemming van de FDA in 2015.De resultaten in tijdschrift Aging Cell melden een regeneratie van de thymus bij zeven van de negen personen: het vetweefsel nam af en werd door functioneel thymusweefsel vervangen. Met merkers opgenomen op de witte bloedcellen konden de onderzoekers bovendien een verjonging van het immuunsysteem aantonen. Zo zagen ze een verhoging van de lymfocytmonocytverhouding, waarvan men weet dat hoge waarden gekoppeld zijn aan een gunstiger prognose bij sommige vormen van kanker en hartziekte.Pas achteraf, toen de studie al beëindigd was, kwam het idee om in weefsel van de deelnemers te onderzoeken wat de behandeling gedaan had met de epigenetische klok. Dit luik werd toevertrouwd aan geneticus Steve Horvath van de University of California. Hij keek naar de methylering van het DNA, een merker die verandert in de loop van het leven en de leeftijd van de persoon weerspiegelt. Horvath stelde vast dat de epigenetische klok bij de deelnemers gemiddeld met 2,5 jaar was teruggedraaid. Tot zijn verbazing eigenlijk: hij had ten hoogste een stabilisatie verwacht. Het effect bleef bestaan zes maanden na het stoppen van de behandeling.De onderzoekers plannen nu al een grotere studie, om deze eerste resultaten te bevestigen. Hun behandeling zou kunnen worden gebruikt om het immuunsysteem te verjongen, bijvoorbeeld bij immunosenescentie.