Het luik over middelengebruik leert dat een derde van de artsen het afgelopen jaar wel eens iets nam. Bijna negen op de tien jongere artsen (89,5%) namen klassieke analgetica. In de oudere leeftijdscategorieën gaat het vooral over slaap- en kalmeringsmiddelen - respectievelijk 20,8% en 13,4% bij de 70-plussers.

Opmerkelijk is wel dat een kwart van de Franstalige artsen (26,2%) zichzelf psychoactieve stoffen voorschrijft. Bij de Nederlandstaligen gaat het slechts over 14,3%, bij een Belgisch gemiddelde van 17,8%. Huisartsen (20,1%) doen meer aan autoprescriptie dan specialisten (17,9%) en specialisten in opleiding (14,4%). Slechts zelden (1,8%) vraagt een arts een collega die niet de behandelende arts is om psychoactieve medicatie voor te schrijven.

In dit staal zegt 3% van de artsen illegale drugs - cocaïne, amfetamine, efedrine of XTC - te slikken. Bij jongere artsen (min 40) ligt dat met 5,4% gevoelig hoger. Narcotische analgetica zoals fentanyl en morfine neemt 2,2% van de artsen.

Misbruik bij 60 artsen

Hoewel artsen frequent middelen gebruiken, vinden ze toch niet dat ze er misbruik van maken. Misbruik wil hier zeggen dat men meer (voorgeschreven of OTC) psychoactieve medicatie neemt dan wat de bijsluiter vermeldt of dan wat werd voorgeschreven. Ook elk niet-medisch gebruik van illegale drugs valt hieronder.

Zestig artsen (2,6%) denken van zichzelf middelen te misbruiken zoals in de definitie beschreven. Van die 60 nemen 18 artsen (30%) meer dan één middel op hetzelfde moment. 23 dokters (38,3%) zeggen niet altijd te kunnen stoppen wanneer ze het zelf willen en 9 artsen (15%) hadden flashbacks en black-outs als gevolg van middelengebruik.

Meer dan de helft (32 op 60, 53,3%) voelde zich wel eens schuldig of slecht. De partner, ouders of kinderen van 16 artsen (26,7%) klaagden ooit al over hun middelengebruik. Zeven artsen verwaarloosden naar eigen zeggen hun familie en elf dokters waren betrokken bij illegale activiteiten om middelen te verkrijgen. 12 artsen van de 60 hadden al ontwenningsverschijnselen (voelden zich ziek) op het moment dat ze stopten. Zeven dokters kampten door middelenmisbruik met medische problemen - geheugenverlies, hepatitis, bloedingen ...

Definitie

Met de term middelengebruik of misbruik wordt verwezen naar het gebruik van illegale drugs en/of psychoactieve medicatie (slaap-, kalmeringsmiddelen, pijnstillers). De verschillende middelenklassen zijn: cannabis (marihuana, hasj), solventen (bijvoorbeeld verfverdunners), kalmeringsmiddelen (bijvoorbeeld valium), barbituraten, cocaïne, stimulerende middelen (bijvoorbeeld speed), hallucinerende middelen (bijvoorbeeld LSD) of narcotica (bijvoorbeeld heroïne). De vragen hebben betrekking op de laatste twaalf maanden. De consumptie van alcoholische drank valt hierbuiten.

Lees ook: Zelfmedicatie geen uitzondering

Het luik over middelengebruik leert dat een derde van de artsen het afgelopen jaar wel eens iets nam. Bijna negen op de tien jongere artsen (89,5%) namen klassieke analgetica. In de oudere leeftijdscategorieën gaat het vooral over slaap- en kalmeringsmiddelen - respectievelijk 20,8% en 13,4% bij de 70-plussers. Opmerkelijk is wel dat een kwart van de Franstalige artsen (26,2%) zichzelf psychoactieve stoffen voorschrijft. Bij de Nederlandstaligen gaat het slechts over 14,3%, bij een Belgisch gemiddelde van 17,8%. Huisartsen (20,1%) doen meer aan autoprescriptie dan specialisten (17,9%) en specialisten in opleiding (14,4%). Slechts zelden (1,8%) vraagt een arts een collega die niet de behandelende arts is om psychoactieve medicatie voor te schrijven. In dit staal zegt 3% van de artsen illegale drugs - cocaïne, amfetamine, efedrine of XTC - te slikken. Bij jongere artsen (min 40) ligt dat met 5,4% gevoelig hoger. Narcotische analgetica zoals fentanyl en morfine neemt 2,2% van de artsen. Hoewel artsen frequent middelen gebruiken, vinden ze toch niet dat ze er misbruik van maken. Misbruik wil hier zeggen dat men meer (voorgeschreven of OTC) psychoactieve medicatie neemt dan wat de bijsluiter vermeldt of dan wat werd voorgeschreven. Ook elk niet-medisch gebruik van illegale drugs valt hieronder. Zestig artsen (2,6%) denken van zichzelf middelen te misbruiken zoals in de definitie beschreven. Van die 60 nemen 18 artsen (30%) meer dan één middel op hetzelfde moment. 23 dokters (38,3%) zeggen niet altijd te kunnen stoppen wanneer ze het zelf willen en 9 artsen (15%) hadden flashbacks en black-outs als gevolg van middelengebruik. Meer dan de helft (32 op 60, 53,3%) voelde zich wel eens schuldig of slecht. De partner, ouders of kinderen van 16 artsen (26,7%) klaagden ooit al over hun middelengebruik. Zeven artsen verwaarloosden naar eigen zeggen hun familie en elf dokters waren betrokken bij illegale activiteiten om middelen te verkrijgen. 12 artsen van de 60 hadden al ontwenningsverschijnselen (voelden zich ziek) op het moment dat ze stopten. Zeven dokters kampten door middelenmisbruik met medische problemen - geheugenverlies, hepatitis, bloedingen ... Lees ook: Zelfmedicatie geen uitzondering