Minder bijwerkingen

...

De goedkeuring is gebaseerd op een klinische studie bij zowat 4.650 kinderen, waaruit bleek dat het vaccin 91% bescherming biedt tegen symptomatische infectie met het SARS-CoV-2. Twee derde van de kinderen kreeg het vaccin, de anderen kregen een placebo. De meest voorkomende bijwerkingen waren pijn en zwelling op de injectieplaats. Minder vaak noteerde men koorts, rillingen, hoofdpijn, vermoeidheid en gezwollen lymfeklieren. De bijwerkingen kwamen minder vaak voor bij kinderen dan bij adolescenten, en verdwenen snel. De meest opmerkelijke bijwerkingen van het volwassenenvaccin - myocarditis en pericarditis - deden zich niet voor in de studie met de kinderen. Maar nu de vaccinatie in een veel grotere groep kinderen zal plaatsvinden, is waakzaamheid geboden. In ieder geval worden in verband met kinderen dezelfde argumenten naar voren geschoven als voor volwassenen: het gaat om een zeldzame bijwerking, met meestal een mild verloop. In ieder geval is het risico op myocarditis hoger bij infectie met het SARS-CoV-2 dan na vaccinatie. Myocarditis na vaccinatie komt vooral voor bij jongere mannen. De incidentie bedraagt 11 gevallen per miljoen dosissen bij mannen tussen 25 en 30 jaar. Bij jongens tussen 12 en 24 jaar schommelt het cijfer tussen 37 en 69 gevallen per miljoen dosissen. Dat zou kunnen betekenen dat het risico groter is op jongere leeftijd. Maar experts leven op hoop: ze wijzen erop dat, zoals hoger aangegeven, de bijwerkingen van de vaccinatie globaal genomen minder frequent zijn bij kinderen dan bij adolescenten. Mogelijk biedt ook de lagere dosis van het vaccin extra bescherming. Vaccinatie van kinderen zal het aantal gevallen van infectie met het SARS-CoV-2 in hun leeftijdsgroep doen dalen, maar het is intussen genoegzaam bekend dat de infectie bij hen maar zelden een ernstig verloop kent. Experts die spraken met Nature verwachten geen spectaculair effect van de vaccinatie bij kinderen op de bevolkingsbrede epidemiologie van de infectie met het SARS-CoV-2, zolang die bepaald wordt door de deltavariant. Maar als er een nieuwe, agressieve variant optreedt, kan het feit dat de kinderen gevaccineerd zijn, wel het verschil maken, zo klinkt het. Vandaar dat de voordelen van de vaccinatie belangrijker worden bevonden dan de risico's. Bovendien zal het voor ouders een psychisch comfort betekenen als ze weten dat hun kind niet met een infectie van de school komt, of dat de kans klein is. Ten slotte mag nog gezegd dat sommige landen, zoals China, al bezig zijn met het vaccineren van kinderen jonger dan 12 jaar.