...

De vereniging voor kinderchirurgie schreef een boze brief naar de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen. Volgens de kinderchirurgen is België het enige van de 31 lidstaten van de UEMS zonder erkende beroepstitel pediatrische heelkunde en zonder officiële gestructureerde opleiding. Al in 2020 vroeg de vereniging aan minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke om actief te mogen deelnemen aan de hervorming van de opleiding heelkunde. De beroepsvereniging wilde garanties en medeverantwoordelijkheid voor de organisatie van een optionele module 'algemene heelkunde bij kinderen' (twee maal drie maanden) tijdens de hogere opleidingsjaren viscerale heelkunde. Tevens eisten de kinderchirurgen een erkende opleiding met beroepstitel niveau 3 'gespecialiseerde neonatale en pediatrische heelkunde'. Veel zoden zette het schrijven niet aan de dijk. Eind januari 2022 communiceerde de Hoge raad over de invoering van vier nieuwe niveau 2-beroepstitels viscerale en thoracale heelkunde. Nergens was er sprake van de (vervolg)opleiding of van beroepstitels 'pediatrische heelkunde' of 'gespecialiseerde neonatale en pediatrische heelkunde'. Mondeling werd toegelicht dat het enkel over niveau 2 beroepstitels gaat. Garanties op een niveau 3 beroepstitel neonatale en pediatrische heelkunde zijn er niet. Daarom eist de Belgische vereniging voor kinderchirurgie nu van de gemengde werkgroep heelkunde bij de Hoge raad 'een officiële uitgeschreven garantie' op de organisatie van een module 'algemene heelkunde bij kinderen' tijdens de hogere opleidingsjaren viscerale heelkunde. Tevens moet er een beroepstitel niveau 3 'gespecialiseerde neonatale en pediatrische heelkunde' komen. Een werkgroep dient daarvoor onmiddellijk te worden opgericht. In het andere geval wil de vereniging de hervorming van de opleiding heelkunde niet goedkeuren. Bovendien eist ze dan een aanpassing, met name de toevoeging van een vijfde niveau 2-beroepstitel 'pediatrische heelkunde'.