...

In haar dagelijkse praktijk als huisarts ervaart dokter Yap drie soorten verschillen tussen mannen en vrouwen, vertelt ze. "Er zijn de anatomische verschillen. Bijvoorbeeld, vrouwen kunnen zwanger worden. Er zijn verschillen in levenskeuzes: vrouwen kiezen er in het algemeen vaker voor om tijd te maken voor hun gezin. En er zijn verschillen in de aanpak van een probleem: doorgaans zijn vrouwen sterker in een contextgerichte aanpak, waar mannen meer doelgericht te werk gaan."De anatomische verschillen en verschillen in levenskeuze hebben volgens dr. Yap de grootste impact op het loon, de carrièremogelijkheden en de arbeids- prestaties. Zelf heeft vrouw zijn en kinderen krijgen haar geen belemmeringen bezorgd. "Belangrijke kanttekening", zegt dokter Yap, "ik had ongecompliceerde bevallingen en een sterke omkadering.""Dankzij de ondersteuning van mijn man, familie en geëngageerde collega's heb ik de voorbije vier jaar een grote werklast kunnen dragen. Zo heb ik aan acht projecten tegelijk gewerkt, waarvan zes als voorzitter of coördinator." "In die periode ben ik ook mama geworden van twee kinderen. Mijn echtgenoot en ik maakten goede afspraken. Van zodra de covidcrisis achter de rug was, heb ik mijn mandaten grotendeels afgestaan, en werd ik weer een hulp met de kinderen en het huishouden."Dat was geen evidente keuze, zegt dr. Yap. "Ik begrijp dat sommige mensen ervoor kiezen om carrière te maken. Je zuiver focussen op werk - iets heel doelgerichts -, kan een kick geven: op relatief korte tijd kan je veel verwezenlijken en een volledig netwerk uitbouwen. Op iets langere termijn laat het toe om kapitaal op te bouwen, en door te groeien. Mannen en vrouwen kunnen dit eigenlijk even 'goed', maar vrouwen kiezen er vaker voor om de ondersteunende partner te zijn." "Het feit dat iemand die een meer 'zorgend profiel' heeft hierdoor minder inkomsten genereert, met alle nadelen die daaraan verbonden zijn, mag volgens dr. Julie Yap nog beter ondersteund worden. "Vooral alleenstaande ouders en jonge gezinnen die weinig kunnen rekenen op hulp van ouders verdienen de nodige aandacht." "Het bestaan van een initiatief als 'Vrouwendag' is belangrijk om mensen eraan te herinneren dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen tot op heden nog geen evidentie is. In België is er al veel gedaan om tot een gelijkwaardige behandeling te komen, maar we hebben nog werk. Daarnaast verandert de demografie voortdurend; er is een immigratie van andere culturen waarbij deze vorm van gelijkheid minder gekend is. Dit kan het gedachtegoed dat reeds opgebouwd is op sommige vlakken in gedrang brengen. Overigens mag er van mij gerust een mannendag komen. Hoezo, die bestaat al?"