...

Wat is de meerwaarde van de vrije keuze? Allereerst je relatie met je zorgverlener: u wordt simpelweg beter geholpen door iemand waarbij u u goed voelt. Een goede match tussen patiënt en zorgverlener leidt tot hogere therapietrouw, je beter begrepen voelen... Daarnaast spelen ook praktische argumenten mee: niet iedereen is even goed in staat zich te verplaatsen voor een bezoek aan een zorgverlener. Geografische locatie speelt dus een belangrijke rol. En tot slot is ook (sub)specialisatie van belang: mensen worden best geholpen door een zorgverlener die goed op de hoogte is over het specifieke probleem waarmee ze kampen.