...

Ondanks de vreselijke gevolgen van covid-19 op de seksuele en reproductieve gezondheid (SRH) en de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld, kunnen wij, als global health community, het virus ook zien als een mogelijk keerpunt en een katalysator om meer te doen voor vrouwen en meisjes. De impact van de corona-epidemie op de seksuele en reproductieve gezondheid van meisjes en vrouwen is zeer ernstig. De vaak 'alle-hens-aan-dek'-benadering van covid-19 hield in dat het personeel en/of de leiding overgeplaatst werd of zelf besmet raakte met het virus. De lockdowns en de instelling van een avondklok dreef heel wat mensen tot de limiet van hun fysieke, economische of emotionele capaciteiten. Wat we uit vorige epidemieën als ebola geleerd hebben, is dat SRH zorg deel moet uitmaken van de algemene reactie op de uitbraak, en niet beschouwd mag worden als een bijzaak.Vernieuwingen dienen op de plaatselijke omstandigheden afgestemd te zijn zodat alle vrouwen probleemloos toegang krijgen tot de dienstverlening. In de contexten waarin telegeneeskunde toegepast kan worden, is dit een gebied waarin geïnvesteerd moet worden. Zo wordt een betere toegang tot de diensten gecreëerd, maar ook zelfzorg gestimuleerd.