...

De KARVA-prijs gaat naar een individuele arts, een groep van artsen of een organisatie. Bedoeling is dat het bekroonde initiatief bijdraagt aan een optimale relatie tussen artsen. Vooral dan tussen huisartsen en specialisten maar ook met andere gezondheidswerkers, interdisciplinair en over de grenzen van de vakgebieden heen. Dat, zo luidt het, sluit aan bij de ultieme opdracht van KARVA. Met name bestaat die eruit alle artsen van welke discipline dan ook samen te brengen en zo elkaars expertise te leren kennen. Enkel artsen ingeschreven bij de Nederlandstalige provinciale raden van de Orde kunnen deelnemen aan de KARVA-prijs. De geselecteerde bijdrage moet toekomstgericht, origineel en creatief zijn. Ze kan verder geïmplementeerd worden in de regio Antwerpen en daarbuiten. De prijs bedraagt 10.000 euro, kandidaturen via mail (info@karva.be) dienen ingezonden te worden voor 31 mei. Voeg een beknopt CV, omstandige motivering en een overzicht van gerealiseerde of geplande activiteiten toe. De uitreiking van de KARVA-prijs heeft plaats tijdens de Geneeskundige Dagen van Antwerpen in september. Vorig jaar won het digitale doorverwijsplatform Zipster (AK 2731) de KARVA-prijs. Dat platform draagt bij tot preventief werken en wil voorkomen dat psychosociale noden 'aanslepen' en mogelijk uitgroeien tot problemen op lange termijn.