...

Een wereldwijd onderzoek toont aan dat hartziekte over alle landen heen de meest geduchte doder blijft en kanker het nakijken geeft. Maar in westerse landen ligt de mortaliteit door kwaadaardige tumoren 2,5 maal hoger dan in landen met een laag inkomen.In die laatste groep landen hebben hartziekten dan weer de bovenhand. Nochtans zijn cardiovasculaire risicofactoren er duidelijk minder vertegenwoordigd dan in westerse landen. Dat de cardiovasculaire mortaliteit er dan toch hoger is, heeft vooral te maken met de toegankelijkheid van de zorg, wat zich weerspiegelt in een minder frequent gebruik van cardiovasculaire medicatie.De heerschappij van kanker in westerse landen is toe te schrijven aan de afnemende cardiovasculaire sterfte. "We sterven minder van hartziekten, maar we moeten van iets sterven", zei een commentator filosofisch. Toch wordt er gewezen op het gunstige effect van bijvoorbeeld leefstijlaanpassingen.