...

We weten allemaal dat de vergrijzing een enorme uitdaging voor de zorgsector is, zegt Marnix Denys, directeur van beMedTech. "Om het heel concreet te maken: tot 2040 komen er elk jaar 50.000 65-plussers bij. Dat is het equivalent van een stad als Dendermonde, Turnhout of Verviers. Omwille van de leeftijdspiramide krimpt tegelijk de actieve beroepsbevolking. Dat zet niet alleen druk op de belastinginkomsten, maar veroorzaakt ook schaarste op de arbeidsmarkt. Koppel dat aan vergrijzend personeelsbestand in de zorg, en we dreigen in een perfecte storm terecht te komen." Om dat te voorkomen, is een hervorming van de gezondheidszorg nodig, met meer focus op preventie zodat de zorgvraag daalt, en anderzijds een andere aanpak zodat elke zorgverlener meer patiënten kan helpen binnen het beschikbare budget, zegt Denys. "De overheid is zich daar gelukkig van bewust. Frank Vandenbroucke heeft in een korte introductievideo het engagement en het commitment van de minister van Volksgezondheid duidelijk gemaakt." Op het symposium lichtte Wannes Verschueren van het WeCare Consortium het interfederaal plan voor geïntegreerde zorg toe. Dat is gaat uit wvan een evolutie naar een gezondheids- en welzijnssysteem gebaseerd op persoons- en populatiegerichte zorg, met samenwerking tussen zorgverleners en zorginstellingen over de lijnen en sectoren heen. Jolyce Bourgeois van het KCE stelde het recente rapport van het Kenniscentrum over geïntegreerde zorg voor. "De grote vraag voor de sector van de medische hulpmiddelen is hoe wij die noodzakelijke hervorming van de zorg kunnen faciliteren en ondersteunen", zegt Marnix Denys. "Dat vergt voor ons ook een andere manier van denken: normaal gezien krijgen wij een vraag van een zorgverstrekker of patiënt die een probleem heeft dat wij kunnen helpen oplossen. Nu is het de overheid zelf die vraagt om te helpen." Over de bijdrage van medische technologie (MedTech) aan geïntegreerde zorg, heeft Bert Vrijhoef (Panaxea, Maastricht UMC+) een literatuuronderzoek gedaan. De conclusies daarvan zijn voorzichtig positief: succesvol implementeren van MedTech kan de implementatie van geïntegreerde zorg faciliteren. MedTech dient daarbij te worden ingezet bij meerdere fasen van continuüm van zorg (preventie, diagnose, behandeling, (na)zorg, re-integratie, palliatieve zorg) in plaats van bij slechts één fase en ziekte, stelt Vrijhoef. De bewijskracht van MedTech wordt wel soms ten onrechte als vanzelfsprekend beschouwd, waarschuwt hij. De sector dient robuust bewijs te leveren van de waarde van MedTech. In het tweede deel van het symposium kwamen verschillende case studies aan bod. Professor Marc Peeters, CEO van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, stelde dat in oncologie al meer dan tien jaar met geïntegreerde zorg gewerkt wordt, en dat de bevindingen positief zijn. Hij focuste daarbij op Home Monitoring in transmurale zorg waarbij patiënten thuis opgevolgd worden. Door het opvolgen van patiëntparameters vanop afstand kunnen onnodige ziekenhuisbezoeken vermeden worden. Dokter Julien Fanielle (CHU Liège) had het over slaapapneu, waar grote efficiëntiewinsten mogelijk zijn door patiënten thuis op te volgen. "Dat de aanpak van slaapapneu thuis moet gebeuren, stond in 2020 al in een studie van het KCE. Als reactie daarop hebben wij als sector een dossier ingediend bij het Riziv. We schatten dat er minimaal 20 miljoen euro per jaar bespaard of beter besteed kan worden door die zorg anders te organiseren", zegt Marnix Denys. "Maar de aanpassing van de conventie wordt jaar na jaar na jaar uitgesteld, want degenen die daarover moeten beslissen zijn betrokken partij. Dat is ook een les uit het symposium: je kan de evolutie naar meer geïntegreerde zorg niet los zien van de financiering van de zorg. Die moet mee evolueren."