...

Omwille van de coronamaatregelen werd de enquête in de periode van 10 juni tot 3 augustus telefonisch afgenomen bij 14.276 volwassenen. Het onderzoek richtte zich op 14 welvaartlanden: de Verenigde Staten, Canada, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Japan en Zuid-Korea. De aanpak om de verspreiding van het coronavirus in te dijken verschilde van land tot land, maar 73% van de ondervraagde volwassenen vindt dat hun regering goed werk heeft geleverd. Toch varieert die beoordeling per land. In Denemarken en Australië zijn meer dan 90% van de ondervraagden het eens met het crisisbeheer in hun land. En hoewel 61% van de Belgen er net zo over denkt, bengelen we met dat percentage toch in de staart van het peloton, ver achter onze Duitse of Nederlandse buren bijvoorbeeld. Alleen Frankrijk (59%), Japan (55%), Spanje (54%), de Verenigde Staten (47%) en het Verenigd Koninkrijk (46%) scoren minder goed. Bij die twee gebuisde landen (VS en VK) geeft het Amerikaanse onderzoekscentrum als commentaar dat de meningen over de inspanningen van hun regering in de strijd tegen het coronavirus verdeeld zijn, eraan toevoegend dat "in deze twee landen ook een hoge graad van politieke polarisatie heerst over de manier waarop hun regering met deze crisis omgaat". Zo bevestigt 76% van de Amerikaanse republikeinen dat de overheid goed werk leverde, tegenover slechts een kwart van de democraten. Diezelfde polarisering ziet men in de UK, waar slechts 26% van de linkse respondenten een goed cijfer geeft voor de aanpak van de pandemie in hun land. Het Pew Research Center onderzocht ook wat de impact was van covid-19 op het dagelijkse leven van de burgers in de 14 onderzochte landen? Het aantal sterfgevallen in deze landen varieerde tijdens de periode dat de enquête werd afgenomen "van ongeveer 100 tot meer dan 100.000". Sommige landen gingen voor een totale quarantaine, terwijl andere zoals Zweden, Japan en de VS andere maatregelen namen in hun pogingen om het virus te stuiten. Een mediaan van 58% van de respondenten gelooft dat de pandemie hun leven heeft veranderd. Ook hier merken we soms verrassende verschillen. Neem nu Denemarken: daar is 73% van de ondervraagden van mening dat covid-19 maar weinig invloed gehad heeft op hun dagelijks leven. Toch heeft dit land even snel en even streng als België quarantainemaatregelen ingevoerd. In Zweden daarentegen, een land waar geen lockdown werd opgelegd, waar de horeca open bleef en een masker dragen niet verplicht was, zegt zeven van de tien respondenten dat hun leven wel aanzienlijk is beïnvloed door het virus. Verrassend. Bij de Belgen lijken de meningen verdeeld: een nipte meerderheid (51%) vindt dat het leven niet echt is veranderd. Heeft de pandemie de bevolking verenigd of verdeeld? Deze vraag van het Amerikaanse onderzoekscentrum verdeelt de geesten: een mediaan van 46% in de 14 onderzochte landen gelooft dat hun land meer verenigd is, tegenover 48% die het tegenovergestelde denken. De wereldwijde recessie en de zaak George Floyd hebben zeker hun weerslag gehad op de antwoorden van de ondervraagde volwassenen. Zo is het is niet verrassend dat slechts twee van de tien Amerikanen in de VS denken dat hun land meer verenigd is sinds de pandemie. Daarentegen is bijna driekwart van de ondervraagde Denen het erover eens dat er nu meer eenheid heerst dan voor de uitbraak van het coronavirus. Als we het onderzoek mogen geloven, komt dit land sterker uit de gezondheidscrisis. België tenslotte zit daar ergens tussenin: 55% van de ondervraagde landgenoten meent dat het land meer verdeeld is, tegenover 40% die meer eenheid ervaart.