...

Kaat Ieven is de perfecte ambassadeur voor de huisartsgeneeskunde en de eerste lijn in Vlaanderen. Met één zin maakte Domus Medica-voor-zitter Jeroen van den Brandt duidelijk waarom de Genkse huisarts uit tien kandidaten werd gekozen tot laureaat van de Prijs van de Vlaamse en Brusselse Huisarts 2024. "Ondanks haar jonge leeftijd zijn de verdiensten van Kaat Ieven erg groot." Na haar haio-jaren in een Genkse groepspraktijk bleef ze in de regio hangen om er zich in 2017 als erkend huisarts te vestigen. Amper drie jaar later werd ze al verkozen tot voorzitter van de eerstelijnszone Kemp en Duin, die ze - in volle coronacrisis - uitbouwde tot een zeer dynamische samenwerking. "Bij de oprichting van de eerstelijnszone merkten we dat er een eerder beperkte rol was voorzien voor de huisarts. Daarom vaardigden we een sterk persoon af die meteen ook de rol van voorzitter op zich kon nemen", zei Rob Smeets, voorzitter van huisartsenkring Prometheus. Dat Kaat Ieven van aanpakken weet, bleek meteen tijdens de coronacrisis. Binnen de net opgestarte eerstelijnszone richtte ze twee vaccinatiecentra op in Genk en Bree om zo de huisartsen in de regio te ontlasten. Ze is tevens de drijvende persoon achter een proefproject om de vaccinatiegraad te verhogen in achtergestelde wijken. De coronacrisis was amper achter de rug of dr. Ieven kon haar tanden in een nieuwe crisis zetten. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne richtte ze een zorgcentrum op voor vluchtelingen uit dat land. Daar werd eerst een medisch dossier opgesteld waarna ze een huisarts kregen toegewezen. Intussen werd Kaat Ieven bestuurslid van de huisartsenkring en behaalde ze een master gezondheidsmanagement. Maar daar stopt haar engagement niet. Ze is ook mede-initiatiefnemer van een nieuwe samenwerking tussen eerstelijnszones, ziekenhuizen, netwerken van geestelijke gezondheidszorg en kennisinstellingen wat resulteerde in het Charter Eerste Lijn Limburg. Deze unieke samenwerking is gericht op de versterking van de eerste lijn en geïntegreerde zorg. Dan vergeten we nog dat de jonge huisarts ook nog twee kinderen op de wereld zette. "Het belet haar niet om op een gedreven manier haar drukke huisartsenpraktijk te leiden en om te vormen tot een multidisciplinaire praktijk", besloot Rob Smeets zijn laudatio.