...

Jicht is niet alleen pijnlijk en invaliderend. Een te hoog urinezuurgehalte verhoogt ook het risico op cardiovasculaire accidenten en de sterfte. Maar vanaf welke urinezuurspiegel? Om een antwoord op die vraag te geven, heeft een groep Spaanse vorsers het effect van een urinezuurgehalte van 6 mg/dl of hoger op de sterfte ongeacht de doodsoorzaak geëvalueerd.De Spaanse vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 1.193 patiënten met jicht die deelnemen aan een groot, prospectief cohortonderzoek. Het betrof overwegend mannen (92%), de gemiddelde leeftijd van de patiënten was 60 jaar, de jicht bestond gemiddeld sinds zeven jaar, de patiënten vertoonden gemiddeld drie tot vier aanvallen per jaar en het gemiddelde urinezuurgehalte was 9,1 mg/dl.De sterfte werd geanalyseerd naargelang van het urinezuurgehalte (hoger of lager dan 6 mg/dl). Ondanks een aangepaste behandeling had 16% van de patiënten een urinezuurgehalte van meer dan 6 mg/dl. Tijdens de follow-up was de totale sterfte 2,45-maal hoger bij patiënten met een urinezuurgehalte van meer dan 6 mg/dl. Een urinezuurgehalte van 6 mg/dl of hoger is dus een onafhankelijke risicofactor voor overlijden. Het is dan ook wenselijk het urinezuurgehalte te verlagen tot minder dan 6 mg/dl om het overlijdensrisico van patiënten met jicht te verlagen.