...

Is het nu zo erg dat je niet gezellig op een terras kunt zitten? Mensen die roepen dat ze het niet meer aankunnen hebben een ruggengraat van slagroom", roept olympiër en chirurg in opleiding Maaike Head in De Volkskrant. Ik hoop dat de vermoedelijk jonge Maaike in haar dichte omgeving of in haar praktijk nooit geconfronteerd zal worden met mensen met psychisch lijden. De huidig corona-isolatie werpt mensen volledig op zichzelf terug. Voor sommigen is de isolatie een uitvergroting van een eenzaamheid die mogelijk al lang aanwezig is. En sterke mensen kunnen dit aan. Maar niet iedereen is sterk. Bovendien is de mens een sociaal wezen. Vermoedelijk is de uitspraak van Maaike Head een lapsus uit jeugdige overmoed. Dan kunnen we die het best zo snel mogelijk vergeten. Dat een blad als Artsenkrant dit belangrijk genoeg vindt om te publiceren (in de rubriek 'Waarvan Akte', nvdr) vind ik een grotere fout.