...

Als de leeftijd van de slachtoffers bekeken wordt, vallen twee pieken op: het risico op een ongeval is het hoogst op de leeftijd van 12 en 16 jaar. Zo stijgt tussen de 11 en 12 jaar het risico op een ongeval met 80%, tussen 15 en 16 jaar stijgt het met meer dan 60%.Voor jongens van 16 jaar ligt het risico het hoogst, met 340 slachtoffers per 100.000 inwoners. Dat is dubbel zoveel als op 14-jarige leeftijd en zelfs 4 keer meer dan bij de 10-jarigen. Vias institute ziet twee verklaringen voor deze pieken. 12 jaar is typisch de leeftijd waarop veel kinderen zelfstandig naar school mogen gaan. Op 16 jaar beginnen jongeren zich vaak met andere vervoersmiddelen te verplaatsen, zoals met de bromfiets. Ze nemen vaker risicovol gedrag aan, ook ten opzichte van andere weggebruikers. Het aantal ongevallen varieert naargelang het tijdstip en de dag van de week. Vias stelde een derde meer slachtoffers (34%) vast bij het einde van de schooldag, dan bij het begin van de schooldag. Er gebeuren ook meer ongevallen op donderdag- en vrijdagavond - 40% meer dan op maandagochtend. Vias vermoedt dat de vermoeidheid en de euforie op het einde van de school- of werkweek hier een rol in spelen, niet alleen voor de kinderen maar ook bij andere weggebruikers. De cijfers bevestigen ook het verschil in verplaatsingsgedrag in de verschillende regio's van België. In Wallonië is 40% van de slachtoffers tussen 3 en 18 jaar op weg naar school passagier in een auto. Dat is 3 keer meer dan in Brussel en in Vlaanderen. In Brussel is twee derden van de slachtoffers voetganger, in Vlaanderen is het slachtoffer in de helft van de gevallen een fietser. Veel ouders vragen zich af vanaf welke leeftijd hun kind alleen naar school kan gaan. Dat hangt van een hele hoop factoren af, zoals de weg die het moet moet afleggen, of er daarbij druk of snel verkeer is, maar ook de maturiteit van het kind en zijn ervaring in het verkeer Studies tonen aan dat voor de leeftijd van 8 à 9 jaar kinderen niet in staat zijn om alle verkeerssituaties de baas te kunnen. Het is ook belangrijk om de route naar school goed te verkennen en in te oefenen vooraleer een kind alleen op pad te sturen, besluit Vias.