...

Een op zes mensen in de EU is tussen 15 en 29 jaar. Het is belangrijk dat de jongeren ook binnen ons gezondheidszorgbeleid bijzondere aandacht krijgen. Uit een enquête van OZ bij 1.000 jongeren bleek niet enkel dat er een grote nood is aan psychologische hulp, maar dat er ook nog heel wat drempels bestaan. 35% van de jongeren die aangaven psychische problemen te hebben, geeft toe het moeilijk te vinden om (professionele) hulp te vragen. Er moet ook volop ingezet worden op meer preventie en gezondheidspromotie. Zo worstelt volgens de OESO 17% van de 15-jarigen met overgewicht en obesitas en meldt 40% van de Belgische 15-jarigen regelmatig gezondheidsklachten.