...

We hebben al wel wat ervaring met ivermectine, zegt prof. Neyts. "Enkele jaren geleden toonde ons team aan dat ivermectine de replicatie van het gelekoortsvirus spectaculair remt in celculturen. Bij dieren was echter amper een effect op de replicatie te zien, hoewel de hoogst mogelijke dosissen werden gebruikt." "Met het SARS-CoV-2 vindt ons labo geen effect op de replicatie in celculturen. Dat betekent niet dat het middel geen andere effecten kan hebben. Een nog niet gepubliceerd, maar degelijk uitgevoerd onderzoek van het Parijse Pasteur-instituut toont geen effect op de virale lading in de longen bij hamsters die met het SARS-CoV-2 waren geïnfecteerd, wat volledig in lijn is met onze vaststellingen in celculturen. Maar de auteurs melden wél een beschermend effect op de longen, dat volgens hen mogelijk berust op een anti-inflammatoir en immunomodulerend mechanisme, onder andere door reductie van IL-6 en IL-10 (1)." "Meta-analysen van observationele studies - onder andere uit Pakistan, Bangladesh en Laos - wijzen op enige bescherming als ivermectine vroegtijdig wordt toegediend. Van goed opgezette gecontroleerde klinische studies ben ik niet op de hoogte. Het ziet er in ieder geval niet naar uit dat ivermectine een invloed kan hebben op de verspreiding van covid-19, aangezien het middel, zoals ook wij vinden, geen effect heeft op de virale replicatie." "Voor het ogenblik hebben we geen argumenten om het in de dagelijkse praktijk voor te schrijven bij de behandeling van deze infectie. Ik vrees dat het een beetje dezelfde weg opgaat als hydroxychloroquine. Als je lang genoeg studies opzet, vind je misschien hier en daar een gunstig effect, maar een wondermiddel zal het zeker niet worden."