...

Centraal in 'Dodelijke Zorg' staat softwareleverancier voor ziekenhuizen ChipSoft, volgens de makers "een van de meest winstgevende bedrijven in Nederland". Ze interviewden ruim vijftig mensen, onder wie artsen, ziekenhuisbestuurders, IT'ers en voormalige medewerkers van het bedrijf. Met uitzondering van twee artsen zijn het acteurs die in beeld komen en de beschuldigingen uiten. Een IT'er getuigt dat "het in de medische en IT-wereld een publiek geheim is dat ChipSoft wraak op je neemt". De voornaamste klacht is dat ChipSoft koppelingen met andere softwaresystemen dwarsboomt om concurrenten op afstand te houden. Dat heeft levensgevaarlijke gevolgen voor de zorgpraktijk, zo blijkt uit de getuigenissen. Medewerkers zijn soms een hele dag bezig met het overtypen van patiëntengegevens, waardoor fouten in het dossier kunnen sluipen. Of patiëntengegevens zijn soms niet beschikbaar, waardoor patiënten te laat de juiste zorg krijgen. Ook de slechte werking van bepaalde modules, zoals de geneesmiddelenmodule, komt meermaals aan bod. Volgens artsen kunnen niet-koppelende computersystemen tot honderden doden per jaar leiden, zo stelt de documentaire. Doordat computersystemen niet gekoppeld kunnen worden, zijn en blijven ziekenhuizen afhankelijk van één partij - ChipSoft - en gaan ze niet zo snel externe partijen raadplegen om applicaties te ontwikkelen. "Terwijl beter zou zijn", zo oppert een (gepensioneerd) arts die wel in beeld komt, "dat je van elk onderdeel het beste kan kopen". "ChipSoft bepaalt de innovatieagenda van mijn ziekenhuis", zo stelt een bestuurder het. Van die machtige positie maakt ChipSoft vervolgens gebruik om, zo getuige ex-medewerkers, snel (betalende) updates door te voeren en te verplichten, naast het onderhoudscontract veel geld te vragen voor dingen die opgelost moeten worden ... De beschuldiging van machtsmisbruik is overigens niet alleen aan ChipSoft gericht. "Alle softwarefabrikanten zijn even erg", getuigt een ziekenhuisdirecteur. "Van zodra ze weten dat een ziekenhuis afhankelijk van hen is, schroeven ze de prijs op." In die context klaagt een arts dat het overgrote deel van het zorggeld naar grote bedrijven gaat: farmaceutische, vastgoed en dus ICT-leveranciers. "Zorggeld dient om de mensen die dat geld bijeengebracht hebben beter te maken als ze ziek zijn", zegt een andere arts. "Dat moet de basisgedachte zijn van ons zorgstelsel."