...

Een antwoord op die vraag wil professor Guido Van Hal, Sociale Epidemiologie en Gezondheidsbeleid, Universiteit Antwerpen bekomen via een enquête. Vorig jaar verscheen in the New England Journal of Medicine een artikel met de resultaten van een grootschalige studie in Nederland en België rond de voordelen van longkankerscreening, de zogenaamde Nelson-studie. Daaruit bleek dat de oorzaakspecifieke mortaliteitsreductie aanzienlijk was: 24% bij mannen en zelfs nog hoger bij vrouwen. Dat doet uiteraard de vraag rijzen of het nuttig zou zijn om naast borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker ook een Vlaams bevolkingsonderzoek naar longkanker op te starten. Naast de gunstige resultaten uit de Nelson-studie, zijn er echter heel wat randvoorwaarden die meespelen in de beslissing om een bevolkingsonderzoek in te voeren, aldus professor Van Hal. In de eerste plaats moet de bevolking dit aanvaardbaar vinden en moet de doelgroep voor screening ook bereid zijn om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Dat wil Van Hal onderzoeken via een enquête. "Daarmee trachten we er wat meer zicht op te krijgen", zegt hij. "Wat is het draagvlak bij de bevolking (inclusief gezondheidswerkers) voor een bevolkingsonderzoek naar longkanker en hoe staat de doelgroep van ex-rokers en rokers ten opzichte van eventuele deelname aan zulk bevolkingsonderzoek?" De enquête richt zich op de hele bevolking vanaf 50 jaar.