...

Als de computer een rol kan spelen bij het diagnosticeren van zeldzame ziekten, zou hij ook wel eens welkome hulp kunnen bieden bij het stellen van frequentere diagnosen. Bij die gedachte vegen de meeste collega's het doembeeld van een overbodig geworden arts van tafel, maar sommigen nemen het integendeel serieus. Eind vorig jaar nog was de Zwitserse arts-onderzoeker Jörg Goldhahn er in British Medical Journal van overtuigd dat de informatica op termijn het klinisch werk zal overnemen. Computers leveren efficiënter werk, omdat hun blik niet vertroebeld wordt door de invloed van academische en culturele stromingen, zegt hij. Ze kunnen meer gegevens behappen en zijn op termijn goedkoper. Een onvolledig beeld, weerlegt apr. Dooms: "Computers leveren assistentie bij het consult. Dokters zullen meer dan nodig zijn om de suggesties van de informatica te verifiëren en te vertalen naar iedere patiënt apart."