...

In een nieuwe, tweemaandelijkse interviewreeks vraagt publicist en voormalig radioloog dokter Jan M.L. Bosmans zijn gesprekspartners het hemd van het lijf en fileert hij met scherpe pen hun beweegredenen: waar komt hun engagement vandaan en hoe evolueert dat doorheen de tijd? In de eerste aflevering interviewt de interviewer... zichzelf en krijgt u een inkijk in de levensloop van collega Bosmans.