...

"Corona was een crisis waaruit we lessen moeten trekken", zegt Isabelle François, managing director van Health House, "want er zullen nog verschillende golven en nog andere pandemieën volgen." Om de belangrijkste inzichten op medisch, wetenschappelijk, ethisch, maatschappelijk, psychologisch en politiek niveau door te geven, lanceerde Health House in april een open oproep naar experts uit verschillende domein. "De respons was enorm", vertelt Isabelle François. "Ondertussen beschikken we over een team van meer dan 60 experts uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg: ziekenhuisdirecties, microbiologen en virologen, artsen, apothekers, technologiebedrijven, woonzorgcentra, universiteiten... die meewerken. " Bij de experts zijn ondermeer Marc Van Ranst, Karine Moykens, Margot Cloet, Johan Neyts, Dirk De Wachter, Jan Flament, Lieven Zwaenepoel, Tom Goffin, Ilse Weeghmans, Roel Van Giel, Marc Noppen,... Health House wil de learnings uit de coronacrisis op een aantrekkelijke, interactieve manier presenteren, zoals dat al gebeurt voor de andere thema's waarover het belevingscentrum vandaag al informatie deelt. "Wij zijn in de eerste plaats een belevingscentrum dat bezoekers wetenschappelijk correcte en objectieve informatie geeft over de toekomst van de gezondheid en gezondheidszorg", legt Isabelle François uit. "Daarvoor gebruiken we techniek van immersive storytelling waarbij de bezoeker ondergedompeld worden in een storyline, zoals de toekomst van de gezondheidszorg." Health House past de nieuwste technologieën op het vlak van audio en visualisatie toe. Zo worden virtual reality (VR) headsets gebruikt om bezoekers duidelijk te maken wat er gebeurt tijdens een epilepsie-aanval. De verpakking mag echter nooit ten koste van de inhoud gaan, zegt Isabelle François. "Wij presenteren wetenschappelijk gefundeerde en peer reviewed informatie, maar op een spannende manier zodat bezoekers geprikkeld worden om er meer over te weten te komen." Sinds de opening in maart 2018 kreeg Health House al meer dan 10.000 bezoekers over de vloer. Meer dan 90 procent daarvan zijn medische professionals zoals ziekenhuisdirecties, beleidsmakers, farmaceutische bedrijven, artsen en verpleegkundigen. Soms komt bezoek uit onverwachte hoek: zo mocht Isabelle François er medische topprofielen uit de NAVO- lidstaten verwelkomen. Ook de nieuwe storyline over covid-19 wordt op die manier aangepakt. Omdat onze kennis van het virus nog constant evolueert, zal het verhaal een work in progress blijven. "We willen beginnen met een inleidende film die toont dat er op aarde altijd al virussen geweest zijn. De film zal daarom redelijk tijdloos zijn", zegt Isabelle François.Voor de concrete learnings van de experts zal vooral gewerkt worden met interactieve touchscreens. "De inhoud van onze storylines is op een zodanige manier gemaakt dat hij heel gemakkelijk aangepast kan worden. Als er nieuwe inzichten over corona komen, kunnen we dat dag na dag aanpassen. Daarom is die taskforce van experts zo belangrijk. Als er nieuwe richtlijnen van de Veiligheidsraad komen, moeten we die meteen vermelden, maar ook uitleggen waarom de richtlijnen veranderen." Health House wil ook aandacht besteden aan de manier waarop de huidige uitbraak leidt tot nieuwe technologische opportuniteiten. Een eerste versie van de storyline moet tegen eind juli of begin augustus klaar zijn. Door de coronacrisis zal het niet meer zo evident zijn om grote groepen te ontvangen, beseft Isabelle François. "Daarom zijn we aan het kijken naar een manier om de informatie nog meer te virtualiseren en te digitaliseren, zodat je niet naar Health House moet komen." Health House staat ook open voor het grote publiek met interesse voor medische innovaties zoals patiëntenorganisaties, studenten geneeskunde of particulieren. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak, omdat elke rondleiding wordt aangepast aan het profiel van de bezoekers. De gids speelt ook in op de verwachtingen en interesses van de groep, en dat wordt erg gewaardeerd. Wie twee keer op bezoek komt, krijgt twee keer iets totaal anders te zien. Health House heeft op dit moment storylines over zijn stichtende partners KU Leuven, UZ Leuven, imec, Stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant. Andere zijn thematisch: technologie in gezondheidszorg, het ziekenhuis van de toekomst. Isabelle François is erg trots op een storyline over deep brain stimulation voor mensen met parkinson. Deep brain stimulation is een ingreep waarbij elektroden in de hersenen aangebracht worden. Daardoor worden specifieke symptomen van parkinson onderdrukt. De storyline informeert zowel de patiënt als medische professionals, en is mede gebaseerd op getuigenissen van mensen met parkinson die de ingreep al lieten uitvoeren.