...

Met heel wat verbazing heb ik het opiniestuk 'Op naar de specialisatie. Maar hoe?' gelezen in Artsenkrant van vrijdag 28 februari (blz. 30). Ik acht het tot mijn taak, zowel als decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen alsook in mijn hoedanigheid van voorzitter van het College van Vlaamse decanen, om officieel te reageren op dit opiniestuk.Het aangehaalde gebrek aan transparantie omtrent de sollicitatieprocedures die de Vlaamse universiteiten in stand zouden houden, is pertinent onwaar. Op regelmatige basis vindt er een overleg plaats tussen de vier Vlaamse universiteiten over de vervolgopleidingen specialistische geneeskunde en huisartsgeneeskunde. Uit dit overleg is gebleken dat de selectiecriteria voor vervolgopleidingen huisartsgeneeskunde volledig uniform zijn en voor de opleidingen specialistische geneeskunde heel sterk gelijklopend zijn.Voor huisartsgeneeskunde kunnen de studenten van de vier Vlaamse universiteiten de uniforme selectievoorwaarden transparant raadplegen op één enkele website, namelijk die van het ICHO (icho.be/application).Wat betreft de sollicitatieprocedures specialistische geneeskunde, heeft elke Vlaamse universiteit hiervoor een eigen webpagina ontwikkeld, via dewelke alle nodige informatie omtrent selectiecriteria en sollicitatieprocedure op een transparante manier geraadpleegd kan worden.Meer specifiek voor de Universiteit Antwerpen, wordt de informatie in twee informatiesessies toegelicht. Een eerste sessie vindt plaats eind oktober in het laatste academiejaar van de basisopleiding geneeskunde, daarin wordt het kiezen van de coassistentschappen in functie van de verdere sollicitaties toegelicht. In de tweede sessie wordt de exacte sollicitatieprocedure in detail doorgenomen, deze vindt plaats begin maart. De criteria waarop de selectie gebaseerd is, worden duidelijk besproken met vermelding van de verschillende parameters en het relatieve gewicht ervan. In deze beide informatiesessies komen niet alleen de details voor huisartsgeneeskunde en specialistische geneeskunde aan bod, maar ook deze voor de vervolgopleiding arbeidsgeneeskunde.