...

Dat laat het geneesmiddelenagentschap FAGG weten. FarmaStatus bevat ge gevens over geneesmiddelen voor menselijk én diergeneeskundig gebruik. Wanneer de producten terug beschikbaar zijn, toont de app dit. Het geneesmiddelenagentschap werkt de gegevens dagelijks bij, een nieuw vergund medicijn is een week na het toekennen van de vergunning zichtbaar. FarmaStatus is gekoppeld aan de nationale geneesmiddelendatabank.FarmaStatus wil patiënten, artsen, apothekers en de farmaceutische industrie op de hoogte stellen van actuele informatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België, zodat de impact van onbeschikbare medicijnen beperkt kan worden.Patiënten vinden in de app terug of hun geneesmiddel beschikbaar is. Ze kunnen zich ook registreren om per e-mail op de hoogte te blijven. Verder geeft de app info over de reden van de onbeschikbaarheid en de impact ervan. Gaat het over een kritiek product dan verschijnen er extra aanbevelingen zoals alternatieven of prioritaire indicaties op het scherm. Artsen die met een elektronisch voorschrift werken, kunnen in aanwezigheid van de patiënt zien of een geneesmiddel beschikbaar is.De app laat apothekers en groothandelaars-verdelers toe de vergunninghouder of parallelinvoerders rechtstreeks te contacteren wanneer ze vermoeden dat een geneesmiddel onbeschikbaar is. Vergunninghouders en parallelinvoerders zijn verplicht wijzigingen over de beschikbaarheid te melden. Dat kan nu via de app. Voorts kan de vergunninghouder klachten of vragen van de apotheker opvolgen, beantwoorden en eventueel actie ondernemen.