...

In zijn meest recente column (zie AK nr. 2592 en ook artsenkrant.com) beschrijft psychiater Thomas Pattyn hoe patiënten, al naargelang het diagnostisch label dat ze krijgen, toegang hebben tot verschillende zorgpakketten, aan verschillende voorwaarden. Hij haalt verschillende vormen van discriminatie aan: tussen lichamelijke ziekten en aandoeningen m.b.t. geestelijke gezondheid, tussen kanker en andere aandoeningen, ...Er zijn - jammer genoeg - vele ongelijkheden in de gezondheidszorg: sociale, etnisch-culturele, gendergerelateerde, ... Inequity by disease is echter een erge vorm van ongelijkheid, omdat ze veroorzaakt wordt door het gezondheidszorgsysteem zelf. Wij creëren als zorgverstrekkers de ongelijkheid.