...

Jamal Belkhouribchia Je kan je de vraag stellen of niet alle maatregelen verantwoord zijn in de strijd tegen het coronavirus. Of de volksgezondheid niet belangrijker is dan een ritje met de moto of een verplaatsing naar een tweede verblijfplaats. Wel, deze pandemie zal morgen nog niet voorbij zijn. Juist daarom is een maatschappelijk draagvlak op lange termijn een conditio sine qua non teneinde deze ramp te bestrijden. Het is imperatief dat elke burger zich verantwoordelijk gedraagt en blijft gedragen gedurende de komende weken. Dit om onze collegae en gezondheidsinfrastructuur niet onnodig te belasten. Net daarom zijn nutteloze maatregelen contraproductief. Ze ondergraven niet alleen onze democratische grondrechten en ons mentaal welzijn, ze ondergraven ook het maatschappelijk draagvlak dat zo cruciaal is om deze pandemie in te dijken.