...

Artsen kregen een indexering van 2% op 1 juni 2022. In januari kregen zij een wonderbaarlijke indexering van 0,73% in plaats van de 2% die normaliter voor 2021 was gepland. Om deze tegemoetkoming te verkrijgen, hebben de vertegenwoordigers van de artsen bij voorbaat afstand gedaan van een deel van de toekomstige indexering van 2022. Dat is veel minder dan wat ambtenaren krijgen. De ambtenaren hebben dit jaar immers al drie keer 2%, d.w.z. 6%, ontvangen om de inflatie van begin 2022 op te vangen. En toch staken ze... Mensen zijn niet gemakkelijk gemotiveerd, maar wel gemakkelijk gedemotiveerd. Beloning is niet de essentiële factor voor motivatie. Maar het is een vorm van erkenning. Het echte probleem van de indexering... Voor de ziekenfondsen, die de overeenkomst van 2022 hebben opgesteld, is dat artsen geen dankjewel verdienen.