...

De staatssubsidie voor de artsensyndicaten in 2021 zou in totaal 1,2 miljoen euro bedragen. Op de laatste Nationale Commissie lag een KB voor dat de financieringsvoorwaarden uit 2020 verlengt voor 2021 en 2022. Dat is goed nieuws voor de representatieve artsenverenigingen - Bvas, Kartel en AADM - die dit jaar nog geen subsidie zagen. Ze krijgen hetzelfde bedrag als vorige jaren en dat wordt in 2021 en 2022 zelfs geïndexeerd. In 2019 en 2020 kregen de artsensyndicaten al hetzelfde bedrag als in 2018. Wat eigenlijk betekent dat met de rampzalig lage opkomst van de medische verkiezingen in dat jaar geen rekening wordt gehouden. De artsensyndicaten krijgen een vast bedrag van 111.283 euro, aangevuld met een bedrag van 51,45 euro per geldig uitgebrachte stem voor het betrokken syndicaat. Dat geld is bedoeld om de deelname van de syndicaten aan het Riziv-overleg mogelijk te maken. Dat vraagt inzet van tal van vertegenwoordigers en voorbereiding van de dossiers. Ondertussen is binnen het Riziv een werkgroep opgericht die de financiering van de vertegenwoordiging van verschillende beroepsgroepen voor apothekers, kinesitherapeuten, vroedvrouwen ... moet harmoniseren. Moeten artsen bang zijn dat de andere zorgberoepen een groter stuk van de koek willen en dat er voor hun ver- tegenwoordiging minder middelen beschikbaar zullen blijven?Volgens Thomas Gevaert (Kartel/ASGB) is juist de omgekeerde vraag aan de orde: "Als je de cijfers ziet, stel je vast dat de artsensyndicaten maar tweeëneenhalf keer het bedrag krijgen dat de vroedvrouwen krijgen, of de logo- pedisten. Terwijl wij veel meer mensen vertegenwoordigen, en veel meer en veel complexere vergaderingen hebben."