Lenvatinib bij niet-reseceerbaar HCC

...

De FDA heeft het gebruik van capsules lenvatinib (Lenvima®) goedgekeurd als eerstelijnstherapie bij patiënten met een niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom (HCC). Ze heeft haar goedkeuring gegeven op grond van de resultaten van de REFLECT-studie (sorafenib vs. lenvatinib), een internationale, multicentrische, gerandomiseerde, open non-inferioriteitsstudie, die werd uitgevoerd bij 954 patiënten met een gemetastaseerd of niet-reseceerbaar HCC die nog geen behandeling hadden gekregen. 1De Europese Commissie heeft dacomitinib (Vizimpro®) 45 mg in monotherapie goedgekeurd als eerstelijnstherapie bij volwassen patiënten met een plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een activerende mutatie van de receptor voor epidermale groeifactor (EGFR). 2De FDA heeft het gebruik van ibrutinib (Imbruvica®) plus rituximab (Rituxan®) goedgekeurd bij de behandeling van volwassen patiënten met een macroglobulinemie van Waldenström. De indicaties voor ibrutinib omvatten nu dus ook een combinatie met rituximab, de eerste en tot nog toe enige combinatietherapie zonder chemotherapie die specifiek geïndiceerd is bij de ziekte van Waldenström. Ibrutinib, een brutontyrosinekinaseremmer (BTK-remmer) werd voor het eerst goedgekeurd bij de behandeling van de ziekte van Waldenström in januari 2015.1De Europese Commissie heeft durvalumab (Imfinzi®) in monotherapie goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met een plaatselijk gevorderde, niet-reseceerbare niet-kleincellige longkanker met PD-L1-expressie (door ≥ 1% van de tumorcellen) bij wie de tumor niet is verergerd na een chemotherapie op basis van een platinaverbinding en radiotherapie. De goedkeuring werd gegeven op grond van de resultaten van de fase III-studie PACIFIC. 2