...

Vlaanderen telt 227 huisartsenarme gemeenten, meldt Zorg en Gezondheid. Er komen wel huisartsen bij, maar toch komen steeds meer gemeenten op de lijst van prioritaire zones te staan. Volgens Roel Van Giel van Domus Medica is er een bredere hervorming nodig dan die van Impulseo alleen.Er gingen dit jaar 19 gemeenten van de lijst van prioritaire zones af maar tegelijk kwamen er meer dan 50 bij. Het aantal steeg van 195 op de vorige lijst naar 227 op de meest recente. Omdat er op dit moment twee lijsten van prioritaire zones geldig zijn, bedraagt het aantal huisartsenarme gemeenten eigenlijk zelfs 246 - op in totaal een 300-tal.Er komen de laatste jaren wel huisartsen bij: in Vlaanderen steeg het aantal erkende huisartsen van 8.621 in 2016 tot 9.276 in 2018. Volgens Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid, is het agentschap wel strikter geworden op het criterium 'actieve' huisartsen door vooral af te gaan op wat huisartsenkringen rapporteren. Volgens de woordvoerder verdwijnen er nogal wat solopraktijken - de groep van pensioengerechtigde huisartsen is zeer groot en zij vinden vaak geen opvolger voordat ze hun praktijk definitief verlaten. Jonge, startende huisartsen gaan bij voorkeur in goed georganiseerde groepspraktijken werken. Volgens dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, moet de overheid meer rekening gaan houden met de wensen van de jonge generatie: "Jonge professionals, inclusief huisartsen, willen het evenwicht tussen werken en leven behouden." Een goed uitgebouwde wachtdienst is bijvoorbeeld iets waar nieuwe huisartsen bij de keuze van een vestigingsplaats op letten. "Het uitbouwen van de wachtposten blijft belangrijk." De hervorming van de ondersteuning van huisartsenpraktijken ligt al op het bord van de volgende Vlaamse regering. Maar volgens Van Giel zitten de hefbomen vooral federaal: "Huisartsen willen taken kunnen delegeren naar een verpleegkundige. Voor sommigen is dat de reden om op het forfaitaire systeem over te stappen."